Fördomsfri rekrytering

Hur går vi tillväga?

Första möte

Här pratar vi om vad som förväntas av oss och vad vi har för tidsram och verktyg.

Research 

Vi sätter oss in i vad som eftersöks och sållar fram rätt kandidater och företag. Allt för att matcha behovet med efterfrågan.

Intervju

Vi håller individuella intervjuer. Där vi fokuserar på att företaget ska matcha kandidaten och inte endast att kandidaten ska matcha företaget. En bra rekrytering skapar nöjda medarbetare.

Presentation

Vi presenterar kandidaten för företaget. I detta skede döljer vi: eventuell bild på kandidaten, ålder, vart personen bor samt vilket kön personen har. Vi vill främja en fördomsfri rekrytering.